شرکت نیکو تجارت علی از ابتدا، با اعتقاد به اینکه سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذبِ افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی خود قرار داد و با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی یکسان برای عموم دانش‌آموختگان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرد تا بدنۀ توسعه سازی و پشتیبانی ممتاز و متمایزی را ایجاد کند.شما برای پیوستن به ما، می‌توانید فرم استخدام را تکمیل و ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیۀ درخواستِ شما، بر اساسِ رویه‌های سازمانی در شرکت نیکو تجارت علی با شما تماس گرفته خواهد شد.

فرم استخدام